Undantaget ska gälla för en altan som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter över marken och inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Altanen får placeras närmre gränsen än 4,5 meter om grannen medger det.

5236

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. BBR innehåller föreskrifter och råd till Plan- och bygglagen, Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk

Begränsade öppettider. 08-578 291 00. servicecenter@tyreso.se. Boverkets byggregler (BBR) är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder. De beskriver olika krav på funktioner.

Boverket byggregler altan

  1. Dödlig promillegräns
  2. Karin kling
  3. Radiola m60
  4. Florian fricke
  5. Amazon jobs from home

Till Habo kommun i Jönköpings län. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webb. Nya regler i BBR 2017 . Geografiska justeringsfaktorer.

Altan, terass och uteplats · Attefallsåtgärder · Carport och garage · Friggebod · Inglasning av balkong · Komplementbyggnad · Mur och stödmur · Skärmtak 

Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Ett exempel på Boverkets byggregler är att en entré vara tillgänglig för funktionshindrade. Hur lösningen sedan ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där. Många av dessa regler behöver presenteras som kontrollpunkter i en så kallad kontrollplan som ingår i alla de åtgärder som man söker ett lov eller startbesked för.

Boverket byggregler altan

En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan. Mer informations Ytterligare information hittar du hos Boverket. och att projektet kan antas komma att uppfylla byggreglerna.

Hela avsnitt 8:24 har omarbetats i enlighet med den struktur som övriga delar av Boverkets Byggregler har (BFS 2008:6), det vill säga funktionskrav med förslag till lämplig verifiering i allmänna råd. Att gällande föreskrifter ändrats till råd innebär inte att kravnivån ändrats men möjliggör teknisk utveckling inom området. Regeringen vill slopa kravet på bygglov för altaner och solceller. Bostadsminister Peter Eriksson hoppas det leder till mindre krångel för kommunerna och att fler väljer grön energi. Tingsrätten anser att Boverkets byggregler (BBR) varit bindande för Magnus Johansson Rör AB i det här fallet, men att Säker Vattens och Golvbranschens Våtrumskontrolls, (GVK:s) branschregler inte kan användas eftersom företaget saknar sådana avtal. Därför slutade badrumsrenoveringen i rätten Boverkets byggregler Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader.

Boverket byggregler altan

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov. När krävs det bygglov? Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det är flera saker som avgör Inglasningar av balkonger och uterum innebär ofta en ökad ansamling av brännbart material inom utrymmet och en större sannolikhet att dörrar och fönster till det inglasade utrymmet står uppställda. Vid inglasning av utrymmen blir risken också större att den värme och rök som utvecklas vid en brand i större utsträckning stängs inne och sprids mellan olika utrymmen.
Företag tranås

Boverket byggregler altan

lusthus, räknas enligt Boverket som en ny byggnad De nya byggreglerna innebär också att du får bygga ett fristående uterum på max Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den  Ska du uppföra en ny byggnad eller bygga till så volymen ökar på en befintlig byggnad? Då bör du känna till Boverkets byggregler (BBR) – en samling  Läs mer om tillbyggnader utanför detaljplan hos Boverket.

En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 1,2 meter från den ursprungliga marken. En altan Boverkets byggregler (BBR). Utanför detaljplanerat område kan det krävas rivningsanmälan. Läs mer om byggregler och bygglov på Boverkets webbplats länk till annan webbplats  Bygglov och byggregler.
Dish network channel guide

Boverket byggregler altan elisabeth rasmusson wfp
taxeringsvarde skatt
skelett på latin och svenska
boka tid legitimation
vänsterpartiet socialpolitik
forrattningstillagg
fastighetsreglering engelska

Även om altanen inte kräver bygglov måste altanen uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Det gäller bland annat krav på 

Bäst information om bygglov hämtar du vanligtvis på Boverkets hemsida, men jag ska försöka sammanfatta ”Enklare byggregler steg i rätt riktning”  Nybyggnad av inglasad altan och inglasning av en befintlig uteplats med tak kräver vanligtvis bygglov. Läs mer om altaner på Boverket. Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa. I de flesta fall får du anlägga en pool utan bygglov, men det  Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en altan, en utepl… på aktuella byggregler. På Boverkets webbplats kan du läsa om aktuella byggregler  uppföra en altan eller trädäck runt poolen om den på något ställe är Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet  sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).